เกี่ยวกับออยสก้า

         องค์การออยสก้า (OISCA  International)  
         เป็นองค์การเอกชนอาสาสมัครองค์การแรกที่เกิดขึ้นในประเทศญี่ปุ่น 
         ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2504 (1961) คำว่า
         ออยสก้าย่อมาจาก  Organization  For  Industrial   Siritual 
         and  Cultural   Advancement  มีความหมาย  คือ  องค์การเพื่อความ
         เจริญก้าวหน้าของมนุษยชาติทางอุตสาหกรรม  จิตใจหรือธรรมมะและวัฒนธรรม  โดยมี
        อุดมการณ์ที่จะยกระดับความเป็นอยู่ของมนุษยชาติให้ดีขึ้น  มุ่งเน้นความร่วมมือและความ
        ช่วยเหลือในด้านการศึกษา  การพัฒนา และการรักษาสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ
        ออยสก้าสากล (OISCA  International) มีประเทศสมาชิกกว่า 100 ประเทศ
        ในแถบเอเชียและแปซิฟิก เช่น  บังคลาเทศ  อินเดีย  อินโดนีเซีย  อิสราเอล  มาเลเซีย เนปาล
        ปากีสถาน  ฟิลิปปินส์  ศรีลังกา  ไต้หวัน  ฟิจิ  เกาหลี  และไทย  E-mark
        สำหรับประเทศไทย  เริ่มโครงการเมื่อปี  2518  โดยทำโครงการร่วม
        สมาคมผู้บำเพ็ญประโยชน์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์
   
             
    
         องค์การออยสก้าสากล ฯ ได้ส่งอาสาสมัครผู้เชี่ยวชาญด้านการเกษตร มาให้คำแนะนำ
         แก่เกษตร ที่หมู่บ้านท่าสว่าง  ต.ท่าสว่าง  อ.เมือง  จ.สุรินทร์  นอกจากให้ความรู้
         ด้านการเกษตรแล้ว  ออยสก้าฯได้ร่วมกับจังหวัดสุรินทร์ จัดโครงการปลูกต้นไม้สร้าง
         สีเขียวในจังหวัด  ภายใต้คำขวัญที่ว่า “รักสีเขียว Love  Green”
         โดยปลูกติดต่อกันเป็นประจำทุกปี ตั้งแต่ปี 2526 จนถึงปัจจุบันเป็นเวลา 28 ปีแล้ว
         ปลูกต้นไม้ไปแล้วประมาณ 362,000 ต้น ในพื้นที่ประมาณ 2,360 ไร่

            DSCF0227     PICT1901

       นอกเหนือจากโครงการปลูกต้นไม้ ที่จังหวัดสุรินทร์แล้ว ยังมีโครงการตามจังหวัดต่างๆ ดังนี้
       ปลูกป่าบก  ที่  สุรินทร์   บุรีรัมย์  ขอนแก่น  เชียงใหม่  ลำปาง  เชียงราย  ลำพูน
       อยุธยา และชัยนาท
    
       DSC01128    DSC08690

QQ_14898[1]
      

 

  「ประวัติความเป็นมา」 

  「ติดต่อมูลนิธิ

  「เจ้าหน้าที่

 

Advertisements
%d bloggers like this: