เจ้าหน้าที่

   คณะกรรมการมูลนิธิออยสก้า(ประเทศไทย)

              อารี  ชองกูเลีย                                         วรทัศน์   วานิชอังกูร
            ประธานกรรมการ                                         รองประธานกรรมการ

                                      

            ศัสยา  มิฮาร่า                                                ชัชวาลย์   มูลศาสตร์              
             เลขาธิการ                                                      คณะกรรมการ
                                              

                สุวรรณี   สิริเศรษฐภักดี                              ทิพเนตร   สำแดง
                  คณะกรรมการ                                           คณะกรรมการ
                                       

   เจ้าหน้าที่

***ประจำสำนักงานกรุงเทพฯ***
  
                ประหยัด   แสวงสุข                                  ณิชชา นารีจันทร์
                 เจ้าหน้าที่ฝ่ายสื่อ                                  เจ้าหน้าที่ประจำสำนักงาน

                                     ภาพ000         
              

                               โทโมมิ   คาสุกะ                                สมัย   สีเหลือง
                       ผู้ประสานงานญี่ปุ่น-ไทย                             เจ้าหน้าที่ประจำสำนักงาน   

                                      

 ***ประจำภาคเหนือ***

                  สมพงษ์   เจาะเส็น                                                    วินัย   พิมพา
      เจ้าหน้าที่ประจำโครงการป่าของเด็กเชียงราย               เจ้าหน้าที่โครงการป่าของเด็กลำพูน-เชียงใหม่
                                                       

                                                                                                         

   ***ประจำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ***

            สัญญา  ทิพบำรุง                                                  สงัด   องอาจ   
 เจ้าหน้าที่โครงการป่าของเด็กสุรินทร์                          เจ้าหน้าที่โครงการป่าของเด็กสุรินทร์
                                           

 

                                               อรุณ     อยู่ดี
                                เจ้าหน้าที่โครงการป่าของเด็กขอนแก่น   
 
                                        

 

   ***ประจำภาคใต้***

 

          สิชล   ควรเมตตา                                   สราวุธ  ตากาศ
      เจ้าหน้าที่ประสานงาน                                เจ้าหน้าที่ประสานงาน   
                             
                                                                                     
 

                                                      
                                      
        
        

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

โฆษณา

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: