ประวัติความเป็นมา

ประวัติความเป็นมาของมูลนิธิออยสก้า (ประเทศไทย)

ปี  2518   เริ่มกิจกรรมที่จังหวัดสุรินทร์ เริ่มงานด้านเกษตรกรรม
ปี  2519   มีอาสาสมัครจากญี่ปุ่นมาให้คำแนะนำแก่เกษตกร
ปี  2520   ได้รับรางวัลพระราชทานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตย์ พระบรมราชินีนาถ ด้านการพัฒนางานเกษตรกรรม
ปี  2520   สร้างศูนย์เกษตรขึ้นที่หมู่บ้านท่าสว่าง  จังหวัดสุรินทร์  โดยได้รับการสนับสนุนจากจังหวัดโตยาม่า ประเทศญี่ปุ่น
ปี  2523   เริ่มโครงการปลูกต้นไม้ และการจะสร้างป่าให้เจริญเติบโตงอกงามได้นั้น จะพึ่งพาธรรมชาติอย่างเดียวนั้นไม่พอ ยังต้องปลูกป่าเพิ่มเติมด้วย แต่การปลูกป่าครั้งแรกนั้นมีเพียง 20 เปอร์เซ็นของต้นไม้ที่ปลูกเท่านั้นที่รอดตาย แต่ทั้งนี้ได้รับพระราชทานกำลังใจจากพระราชวางศ์ของไทยว่า ในสถานที่เช่นนั้นมีต้นไม้เหลือรอดถึง 20 เปอร์เซ็นต์ ถือได้ว่าประสบผลสำเร็จแล้ว หลังจากนั้นได้มีการทดลองใช้วิธีต่างๆสานต่อกิจกรรมเรื่อยมา

     
          สภาพของทุ่งกุลาร้องไห้ในปี 2523                      
  อันว่างเปล่าที่ซึ่งนักเดินทางที่ผ่านมาต้องหลั่งน้ำตา                         

                      
    พื้นทื่ปลูกป่าของออยสก้าที่ อ.จอมพระ ที่แผ่ขยายดังโอเอซิส

ปี 2534   เริ่มโครงการป่าของเด็ก
ปี 2535   สร้างศูนย์วนเกษตรออยสก้า ขึ้นที่จังหวัดลำพูน เพื่อเป็นศูนย์ที่ให้การอบรมด้านการเกษตรและสิ่งแวดล้อมแก่เยาวชนของไทยจากพื้นที่ต่างๆ  
ปี 2542   เริ่มโครงการปลูกป่าชายเลนที่จังหวัดระนอง ภายใต้โครงการปลูกป่าชายเลนเชื่อมมิตรภาพไทย-ญี่ปุ่น โดยได้การสนับสนุนจากบริษัทโตเกียวมารีน ประทศญี่ปุ่น (TMMP)     
ปี 2544   เริ่มโครงการป่าของเด็กที่จังหวัดอยุธยา    
ปี 2545   เนื่องในโอกาสครบรอบ 20 ปี โครงการปลูกป่าที่จังหวัดสุรินทร์ของออยสก้า และเป็นวันประสูติของเจ้าหญิงไอโกะแห่งประเทศญี่ปุ่น จึงมีการเจริญสัมพันธไมตรีระหว่างไทย-ญี่ปุ่น ด้วยการมอบช้าง 2 เชือก ชื่ออาทิตย์กับอุทัย      

       

ปี 2546 มีการถ่ายทำรายการสารคดี “โครงการปลูกป่าชายเลน ของ TMMP” ที่จังหวัดระนอง นอกจากสารคดีแล้วยังมีการถ่ายโฆษณาซึ่งใช้เวลาถ่ายทำร่วมกันถึง 1 ปี
ปี 2546  ถ่ายทำวีดีโอเสนอกิจกรรมโครงการป่าของเด็กที่จังหวัดสุรินทร์ ตามนำแนะนำของคุณอะไก โยชิโอะ ซึ่งเป็นนักแสดงชาวญี่ปุ่น
ปี 2547  เริ่มโปรแกรมรับอาสาสมัครชาวญี่ปุ่น เป็นโครงการหนึ่งในการสร้างเยาวชนญี่ปุ่น โดยการเป็นอาสาสมัครระยะเวลา 1 ปี
ปี 2548  จัดโครงการให้การช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนและการฟื้นฟูหมู่บ้านทะเลนอกจ.ระนอง ที่ได้รับความเสียหายจากคลื่นยักษ์สึนามิ
ปี 2549  เริ่มงานวิจัยและการฝึกอบรมกับประเทศเพื่อนบ้าน ที่เป็นประเทศสมาชิกในเอเชียของออยสก้า เนื่องด้วยวัฒนธรรม สภาพภูมิประเทศที่คล้ายคลึงกันทำให้การแลกเปลี่ยนข่าวสารและการเรียนรู้ ทำความเข้าใจซึ่งกันและกันประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี
ปี 2549  เริ่มโครงการป่าของเด็กที่จังหวัดชัยนาท
ปี 2550  เริ่มโครงการฝึกอบรมระยะสั้นที่ศูนย์ฝึกอบรมออยสก้าชิโคะคุ  โดยส่งคนไทยไปอบรมระยะเวลา 1 ถึง 3 เดือน ฝึกอบรมเกี่ยวกับภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น และประเพณีและวัฒนธรรมของญี่ปุ่น
ปี 2550  เริ่มโครงการบริจาคเงินปลูกต้นไม้ 500 บาท  เชิญชวนผู้ที่สนใจอยากเข้าร่วมโครงการและอยากสนับสนุน โดยมีนโยบายในการลดภาวะโลดร้อนเริ่มจากกล้าไม้ 1 ต้น กับเงิน 500 บาท
ปี 2550  เริ่มใช้หนังสือกรีนพาสปอร์ต (หนังสือเดินทางเพื่อโลกสีเขียว) ออยสก้าประเทศไทย ได้คิดและจัดทำขึ้นมา มีวัตถุประสงค์เพื่อบันทึกการทำกิจกรรมเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม สำหรับอาสาสมัครที่ได้มีส่วนร่วมและทำกิจกรรมร่วมกับมูลนิธิฯไม่ว่าเป็นชาวญี่ปุ่นหรือชาวไทย
ปี 2550  ก่อตั้งศูนย์ฝึกอบรมเยาวชนโครงการป่าของเด็ก จังหวัดสุรินทร์  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้สิ่งแวดล้อมให้กับเยาวชนและบุคคลทั่วไปที่สนใจ

โฆษณา
%d bloggers like this: