เชียงใหม่-ลำพูน

จังหวัดลำพูน-เชียงใหม่  มีโครงการป่าของเด็ก เป็นโครงการหลัก  ดำเนินการปลูกป่าในโรงเรียนร่วมกับชุมชน เริ่มดำเนินโครงการตั้งแต่ปี 2536 ตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงปัจจุบันปี มีโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ 25 โรงเรียน แบ่งเป็น ที่ จ.ลำพูน 8 โรงเรียน ที่ จ.เชียงใหม่ 25 โรงเรียน    
    
                  ภาพกิจกรรมปลูกต้นไม้ในโรงเรียน

ในการดำเนินโครงการนั้น เพื่อให้ประสบผลสำเร็จตรงตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ จึงได้จัดกิจกรรมศึกษาดูงานนอกสถานที่สำหรับคณะครูและนักเรียน เพื่อนำสิ่งที่ได้รับจากการดูงานมาปรับใช้ให้เป็นประโยชน์กับโครงการต่อไป

             
                             นักเรียนไปศึกษาดูงานการเพาะชำกล้าไม้

โฆษณา

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: