เชิญชวนปลูกป่าสัก

          1600㎡(40m×40m) นี่คือเนื้อที่บนภูเขาที่มูลนิธิออยสก้าจะใช้ดำเนินการปลูกป่าสัก!

大垣の隣、禿山

จังหวัดเชียงราย  เป็นจังหวัดที่มีลักษณะภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นภูเขา  แต่ในปัจจุบันต้นไม้บนภูเขาได้ถูกตัดโค่นลงไปมาก  ในอดีตชาวเขาได้เข้าทำไร่เลื่อนลอย  ปลูกฝิ่น หลังจากที่กฎหมายเข้ามามีบทบาทมากขึ้น การปลูกฝิ่นค่อยๆหมดไปแต่การทำไร่ปลูกข้าวโพดและส้มบนภูเขา เป็นต้น ยังคงมีให้เห็นอยู่มาก ในที่สุดภูเขาส่วนใหญ่ในเชียงรายปราศจากต้นไม้ใหญ่คงเหลือแต่เพียงไร่ข้าวโพดและสวนส้มเท่านั้น
ดังนั้น ในช่วงฤดูฝนที่ฝนตกหนักดินสีแดงจึงไหลจากภูเขาลงสู่แม่น้ำเสมอ เพราะหน้าดินบนภูเขาไม่มีต้นไม้ช่วยเกาะยึด ปัญหาน้ำป่าไหลหลาก น้ำท่วมเหล่านี้สร้างความเดือดร้อนให้กับผู้คนเป็นอย่างมาก

และด้วยเหตุนี้ มูลนิธิออยสก้าจึงมีความต้องการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมดังกล่าวให้ดีขึ้น โดยการปลูกต้นสัก เพราะต้นสักนั้นถ้าปลูกไปสัก 15 ปี พอโตขึ้นนอกจากจะช่วยป้องกันการพังทลายของหน้าดินและช่วยกักเก็บน้ำสู่แม่น้ำลำธารแล้ว เมื่อต้นสักโตพอที่จะขายได้แล้วรายได้จากการขายต้นสักนั้นสามารถนำไปใช้ส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาท้องถิ่นของชุมชนได้อีกด้วย หลังจากนั้นปลูกทดแทนพื้นที่ที่ตัดต้นสักออกไป กิจกรรมเช่นนี้เป็นการส่งเสริมการรักษาสิ่งแวดล้อม รักษาป่าและเป็นการพัฒนาเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้คนในท้องถิ่นไปพร้อมกัน

อีกทั้ง ในบางกิจกรรมที่มีการว่าจ้างจะช่วยให้คนในท้องถิ่นมีรายได้เสริม มีการให้ความรู้และคำแนะนำเรื่องสิ่งแวดล้อม การปลูกป่า ที่สำคัญที่สุดคือการปลูกฝังจิตสำนึกของคนในท้องถิ่นให้รักและหวงแหนป่าอันล้ำค่าของพวกเขาต่อไป

ขณะนี้มูลนิธิออยสก้ากำลังเปิดรับสมัครบุคคลผู้มีความสนใจที่จะร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการนี้
(*เป็นการสนับสนุนโครงการ ไม่ใช่การซื้อที่ดินเพื่อเป็นเจ้าของ)

ตามโครงการ พื้นที่ที่จะปลูกป่าสักมีเนื้อที่ทั้งหมด 400 ไร่ มูลนิธิออยสก้าจึงมีความต้องการเปิดรับสมัครผู้สนับสนุนค่าใช้จ่ายการดำเนินกิจกรรม โดยมีรายละเอียด ดังนี้

植林場所:タイ王国チェンライ県チェンコン郡
支援面積:1600㎡
支援金額:25000円 (「子供の森」計画への支援を含む)
支援内容:1600㎡のチェンライの山へのチークの植林経費
    苗木代、植林道具代、村人への労賃、3年間の管理費、報告経費等を含みます
支援条件:1600㎡の支援者になっていただくと同時に、「子供の森」計画の支援者にもなっていただきます(25000円の支援金額に、「子供の森」計画の支援金5000円を含んでおります。)
報 告:植林後、植林地の様子を写真等で報告する支援証をお送りします。
   また、年に1回「子供の森」計画のニュースと子供たちからのグリーティングカードが送られてきます。

*植林は支援者がある程度集まり、植林に適切な時期を待って行われます。
 そのため、支援証等の植林報告が送られるまでにしばらくお時間をいただくことがありますので、ご了承ください。

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือสมัคร  ได้ที่     oiscathailand@mail.com

聳え立つチーク   大垣 森の中
すっと伸びた幹の上で鮮やかな緑が茂るチークの木  
この木とこの森が、人々の水と命と暮らしを守る

โฆษณา

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: